۱۳۹۳ خرداد ۲۴, شنبه

گفتگو با پدر حامد احمدی زندانی عقیدتی محکوم به اعدام


به ندای این پدر پاسخ دهیم! قلبم به درد آمد وقتی صدایش و بغضش را شنیدم.پدر حامد احمدی - زندانی عقیدتی- میگوید که به اعتراض ما هیچ جوابی نمی دهند!  به گفته او امروز این چهار زندانی را به زندان اوین منتقل کرده اند. پدر با بغضی در گلو تعریف میکند : دختر حامد قبلا که با پدر ملاقات می کرد، هیچوقت بغلش نمیرفت دیشب که به ملاقات حامد رفتیم. پرید بغل پدر!  گفت دیده بودم که مردی آزاد شد و دخترش بغلش کرد، برای همین من هم بغل پدرم رفتم. دختر حامد چشم براه پدر است. پدر حامد چشم براه پسر است. از هیچ کوششی فروگذار نکنیم. خبر لغو اعدام حامد، کمال، جهانگیر و جمشید را به خانواده های درد کشیده شان بدهیم. اعتراض کنیم.

عاطفه اقبال - 24 خرداد 93 برابر با  14 ژوئن 2014