مصاحبه تلویزیون بی بی سی با عاطفه اقبال


خانواده ها در بیخبری مطلق از وضعیت فرزندانشان بسر می برند!

28 دسامبر 2013

گفتگو با پدر حامد احمدی زندانی عقیدتی محکوم به اعدام


به ندای این پدر پاسخ دهیم! قلبم به درد آمد وقتی صدایش و بغضش را شنیدم.