در سوگ مادر

2 اکتبر 2018

مصاحبه تلویزیون بی بی سی با عاطفه اقبال


خانواده ها در بیخبری مطلق از وضعیت فرزندانشان بسر می برند!

28 دسامبر 2013

گفتگو با پدر حامد احمدی زندانی عقیدتی محکوم به اعدام


به ندای این پدر پاسخ دهیم! قلبم به درد آمد وقتی صدایش و بغضش را شنیدم.