۱۳۹۹ بهمن ۲۱, سه‌شنبه

 ناب ترین مهر مادری در آن روز خونین

" اشرف اهل شعر و شعار نبود. بر سر جان خودش با دژخیم چانه نمیزد اما اهل بازی با جان دیگران نبود. نمی خواست با بازی با جان فرزندش از او یک "علی اصغر" روز عاشورا بسازد تا بعدها او را بعنوان فدیه رهبری خاص الخاص بر سر دست بلند کنند. اولویتش بعنوان مادر نجات جان جگرگوشه اش بود. اشرف فراتر از حماسه مقاومتش در برابر دژخیمان زمانی که میدانست بیشک کشته می شود، ناب ترین مهر مادری را در آن روز خونین به نمایش گذاشت."

۱۳۹۷ دی ۹, یکشنبه

گذر زمان


 زندگی روزی آغاز می شود. روزی به پایان می رسد. و ما در یکی از این تجربه ها می فهمیم که نه آن آغاز چنان شعف آور است و نه این پایان چنون هول آور! قدم زدن در فاصله ی ایندو اما ! حدیث دیگری است!